www.goudengidssuriname.com - Biz in Su

De Eenmanszaak

Definitie:
Een eenmanszaak is een onderneming of bedrijf, die door een natuurlijke persoon tevens de eigenaar wordt geleid.

Rechtspersoonlijkheid:
De eenmanszaak is een niet bij de wet geregelde rechtsvorm, dus deze bezit geen rechtspersoonlijkheid.

De Coöperatieve Vereniging

Definitie:
Een coöperatieve vereniging is een vereniging, die zich ten doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien, hetzij in de vorm van het kopen van producten t.b.v. de leden of in de vorm van het verwerken en/of verkopen van producten die de leden leveren.

De Vereniging

Definitie:
Een vereniging ontstaat volgens het Burgerlijk Wetboek door een meerzijdige rechtshandeling, waarbij de partijen, de leden, oprichters, een rechtspersoon tot stand brengen, waarin zij, volgens regels en voor een door hen gesteld doel willen samenwerken.
De verenigingen kan men onderscheiden in: 

About Us

Suriname Yellow Pages is the printer of the local directory in Suriname. We are responsible for all modifications to businesses their company information. Suriname Yellow Pages is an important tool when it comes to finding a product or service. It is published annually and distibuted free of charge.

Connect With Us

 

Download Our App

SYP icon android